شماره تماس : 02152863

تور کیش ویژه نوروز

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1050000 تومان 1350000 تومان 1000000 تومان 1050000 تومان 700000 تومان تاریخ های :25/28-26/29-14/17-15/18
1245000 تومان 1590000 تومان 1180000 تومان 1590000 تومان 850000 تومان تاریخ های:27/01-13/16
1625000 تومان 2300000 تومان 1500000 تومان 1625000 تومان 900000 تومان تاریخ های:28/02-10/13-11/14-12/15
1345000 تومان 1870000 تومان 1240000 تومان 1345000 تومان 700000 تومان تاریخ های :25/28-26/29-14/17-15/18
1570000 تومان 2170000 تومان 1440000 تومان 1570000 تومان 850000 تومان تاریخ های:27/01-13/16
2220000 تومان 3420000 تومان 1970000 تومان 2220000 تومان 900000 تومان تاریخ های:28/02-10/13-11/14-12/15
1495000 تومان 2170000 تومان 1340000 تومان 1495000 تومان 700000 تومان تاریخ های:25/28-26/29-14/17-15/18
1720000 تومان 2470000 تومان 1720000 تومان 1540000 تومان 850000 تومان تاریخ های:27/01-13/16
2520000 تومان 4020000 تومان 2170000 تومان 2520000 تومان 900000 تومان تاریخ های:28/02-10/13-11/14-12/15
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ های :25/28-26/29-14/17-15/18
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ های:27/01-13/16
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1625000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1625000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ های:28/02-10/13-11/14-12/15
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1345000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ های :25/28-26/29-14/17-15/18
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ های:27/01-13/16
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ های:28/02-10/13-11/14-12/15
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ های:25/28-26/29-14/17-15/18
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2470000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ های:27/01-13/16
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4020000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ های:28/02-10/13-11/14-12/15

اطلاعات تور

دانلود پکیج

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز

مدت اقامت

3شب

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

کودک زیر2 سال 10% نرخ تور بزرگسال میباشد. کودک بالای 5 سال بزرگسال محسوب میشود.زمان تحویل اتاق 14 تخلیه اتاق 12 میباشد. به علت چارتر بودن کنسلی تور سوخت کامل محسوب میشود.

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش