شماره تماس : 02152863

تور یزد ویژه بهمن ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1170000 تومان 1530000 تومان 1170000 تومان 730000 تومان
1100000 تومان 1290000 تومان 1100000 تومان 730000 تومان
1150000 تومان 1300000 تومان 1150000 تومان 730000 تومان
1280000 تومان 1500000 تومان 1280000 تومان 730000 تومان
1270000 تومان 1520000 تومان 1270000 تومان 730000 تومان
1270000 تومان 1520000 تومان 1270000 تومان 730000 تومان
1300000 تومان 1500000 تومان 1300000 تومان 730000 تومان
1300000 تومان 1600000 تومان 1300000 تومان 730000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1530000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1280000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

نام تور برنامه ریزی شده

تور یزد ویژه بهمن ماه

خدمات

صبحانه

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

یزد

شروع قیمت ها از

1170000تومان