شماره تماس : 02152863

تور پاتایا با پرواز ماهان

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5004000 تومان 85 دلار 5004000 تومان 345 دلار 3934000 تومان 175 دلار 3934000 تومان 62 دلار
SIWALAI
3
B.B
5004000 تومان 127 دلار 5004000 تومان 246 دلار 3934000 تومان 122 دلار 3934000 تومان 52 دلار
5004000 تومان 136 دلار 5004000 تومان 262 دلار 3934000 تومان 131 دلار 3934000 تومان 54 دلار
5004000 تومان 262 دلار 5004000 تومان 514 دلار 3934000 تومان 3934000 تومان 103 دلار
5004000 تومان 178 دلار 5004000 تومان 346 دلار 3934000 تومان 173 دلار 3934000 تومان 75 دلار
5004000 تومان 150 دلار 5004000 تومان 290 دلار 3934000 تومان 159 دلار 3934000 تومان 61 دلار
5004000 تومان 262 دلار 5004000 تومان 514 دلار 3934000 تومان 257 دلار 3934000 تومان 103 دلار
5004000 تومان 262 دلار 5004000 تومان 514 دلار 3934000 تومان 257 دلار 3934000 تومان 103 دلار
5004000 تومان 276 دلار 5004000 تومان 542 دلار 3934000 تومان 271 دلار 3934000 تومان 103 دلار
5004000 تومان 276 دلار 5004000 تومان 542 دلار 3934000 تومان 271 دلار 3934000 تومان 103 دلار
VISTA
4
B.B
5004000 تومان 339 دلار 5004000 تومان 668 دلار 3934000 تومان 334 دلار 3934000 تومان 131 دلار
5004000 تومان 283 دلار 5004000 تومان 556 دلار 3934000 تومان 3934000 تومان 110 دلار
5004000 تومان 444 دلار 5004000 تومان 878 دلار 3934000 تومان 439 دلار 3934000 تومان 166 دلار
PULLMAN G
5
B.B
5004000 تومان 591 دلار 5004000 تومان 1172 دلار 3934000 تومان 586 دلار 3934000 تومان 215 دلار
AMARI
5
B.B
5004000 تومان 549 دلار 5004000 تومان 1088 دلار 3934000 تومان 544 دلار 3934000 تومان 201 دلار
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

85 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

345 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

175 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

62 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

127 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

246 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

122 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

52 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

136 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

262 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

131 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

54 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

262 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

514 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

103 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

178 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

346 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

173 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

75 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

150 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

290 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

159 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

61 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

262 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

514 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

257 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

103 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

262 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

514 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

257 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

103 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

276 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

542 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

271 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

103 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

276 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

542 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

271 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

103 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

339 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

668 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

334 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

131 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

283 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

556 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

110 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

444 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

878 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

439 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

166 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

591 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1172 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

586 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

215 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5004000 تومان

549 دلار

نرخ اتاق یک تخته

5004000 تومان

1088 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3934000 تومان

544 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3934000 تومان

201 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده

تور پاتایا با پرواز ماهان

نوع تور

شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

خدمات

صبحانه

گرفتن ویزا

گشت خرید

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

• ویزا مبلغ 35یورو به پکیج فوق اضافه می گردد.

• نرخ بلیط نوزاد با کانتر مربوطه هماهنگ شود.

• پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.

• به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق میگیرد.

• آژانس فضاگشت درخواست کننده ی ویزا میباشد و در صورت عدم صدور ویزا آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.

• مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر می‌باشد.

• در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

پاتایا

خط هوایی

Mahan Air

شروع قیمت ها از

5004000تومان

85 دلار