شماره تماس : 02152863

تور بانکوک - پاتایا

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7904000 تومان 85 دلار 7904000 تومان 164 دلار 7904000 تومان 7904000 تومان 42 دلار
7904000 تومان 102 دلار 7904000 تومان 199 دلار 7904000 تومان 127 دلار 7904000 تومان 49 دلار
SIWALAI
3
B.B
7904000 تومان 107 دلار 7904000 تومان 208 دلار 7904000 تومان 127 دلار 7904000 تومان 49 دلار
7904000 تومان 127 دلار 7904000 تومان 249 دلار 7904000 تومان 127 دلار 7904000 تومان 56 دلار
IBIS PTY
3
B.B
7904000 تومان 168 دلار 7904000 تومان 331 دلار 7904000 تومان 7904000 تومان 71 دلار
7904000 تومان 161 دلار 7904000 تومان 265 دلار 7904000 تومان 184 دلار 7904000 تومان 68 دلار
FX PATAYA
4
B.B
7904000 تومان 176 دلار 7904000 تومان 346 دلار 7904000 تومان 184 دلار 7904000 تومان 76 دلار
7904000 تومان 187 دلار 7904000 تومان 368 دلار 7904000 تومان 193 دلار 7904000 تومان 76 دلار
7904000 تومان 182 دلار 7904000 تومان 358 دلار 7904000 تومان 236 دلار 7904000 تومان 79 دلار
7904000 تومان 279 دلار 7904000 تومان 552 دلار 7904000 تومان 306 دلار 7904000 تومان 110 دلار
7904000 تومان 277 دلار 7904000 تومان 547 دلار 7904000 تومان 7904000 تومان 107 دلار
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7904000 تومان

85 دلار

نرخ اتاق یک تخته

7904000 تومان

164 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7904000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7904000 تومان

42 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7904000 تومان

102 دلار

نرخ اتاق یک تخته

7904000 تومان

199 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7904000 تومان

127 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7904000 تومان

49 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7904000 تومان

107 دلار

نرخ اتاق یک تخته

7904000 تومان

208 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7904000 تومان

127 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7904000 تومان

49 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7904000 تومان

127 دلار

نرخ اتاق یک تخته

7904000 تومان

249 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7904000 تومان

127 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7904000 تومان

56 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7904000 تومان

168 دلار

نرخ اتاق یک تخته

7904000 تومان

331 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7904000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7904000 تومان

71 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7904000 تومان

161 دلار

نرخ اتاق یک تخته

7904000 تومان

265 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7904000 تومان

184 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7904000 تومان

68 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7904000 تومان

176 دلار

نرخ اتاق یک تخته

7904000 تومان

346 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7904000 تومان

184 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7904000 تومان

76 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7904000 تومان

187 دلار

نرخ اتاق یک تخته

7904000 تومان

368 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7904000 تومان

193 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7904000 تومان

76 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7904000 تومان

182 دلار

نرخ اتاق یک تخته

7904000 تومان

358 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7904000 تومان

236 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7904000 تومان

79 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7904000 تومان

279 دلار

نرخ اتاق یک تخته

7904000 تومان

552 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7904000 تومان

306 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7904000 تومان

110 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7904000 تومان

277 دلار

نرخ اتاق یک تخته

7904000 تومان

547 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7904000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7904000 تومان

107 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده

تور بانکوک - پاتایا

مدت اقامت

14 شب و 15 و روز

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

ترانسفر فرودگاهی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

**توجه** ثبت نام تور تنها برای مسافرینی که هر 2 نوبت واکسن کرونا را تزریق کره باشند امکانپذیر است.چنانچه پاس تایلند در موعد مقرر صادر نگردد تا زمان اخذ ویزا می بایست تاریخ پرواز تغییر یابد که هزینه آن به عهده مسافر خواهد بود.یک مرتبه بدو ورود از مسافرین تست PCR و در روز ششم تست ATK گرفته میشود که هزینه آن در پکیج لحاظ شده است

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک

پاتایا

خط هوایی

Mahan Air

برنامه سفر

: 7شب و 8 روز اقامت با صبحانه روزانه

ترانسفر رفت و برگشت ،دریافت THAILAND PASS ،بیمه نامه مسافرتی 50 هزار یورویی با پوشش کرونا