شماره تماس : 02152863

تور استانبول 5 شب و 6 روز ویژه نوروز

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
OZ YAVUZ
3
B.B
5509000 تومان 6299500 تومان 5338500 تومان 4300000 تومان
THE VOIDE
4
B.B
6299500 تومان 8299000 تومان 5431500 تومان 4300000 تومان
6377000 تومان 6377000 تومان 5338500 تومان 4300000 تومان
66250000 تومان 8934500 تومان 5664000 تومان 4300000 تومان
DORA
4
B.B
6780000 تومان 9182500 تومان 5741500 تومان 4300000 تومان
6935000 تومان 9570000 تومان 5509000 تومان 4300000 تومان
7028000 تومان 9740500 تومان 5664000 تومان 4300000 تومان
7260500 تومان 10221000 تومان 5741500 تومان 4300000 تومان
7415500 تومان 10531000 تومان 5896500 تومان 4300000 تومان
KONAK
4
B.B
7286500 تومان 10256500 تومان 6098500 تومان 4300000 تومان
7963000 تومان 11609500 تومان 6511000 تومان 4300000 تومان
SURMELI
5
B.B
7415500 تومان 10453500 تومان 5509000 تومان 4300000 تومان
7699000 تومان 10850500 تومان 6428500 تومان 4300000 تومان
8934500 تومان 12763000 تومان 6144500 تومان 4300000 تومان
9827500 تومان 15355000 تومان 6428500 تومان 4300000 تومان
DIVAN
5
B.B
9910000 تومان 14596000 تومان 6857500 تومان 4300000 تومان
9992500 تومان 15520000 تومان 6857500 تومان 4300000 تومان
11197000 تومان 18490000 تومان 7534000 تومان 4300000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5509000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6299500 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5338500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6299500 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8299000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5431500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6377000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6377000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5338500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

66250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8934500 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5664000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9182500 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5741500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6935000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5509000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7028000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9740500 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5664000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7260500 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10221000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5741500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7415500 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10531000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5896500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7286500 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10256500 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6098500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7963000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11609500 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6511000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7415500 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10453500 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5509000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7699000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10850500 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6428500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8934500 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12763000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6144500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9827500 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15355000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6428500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14596000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6857500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9992500 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6857500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11197000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7534000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول 5 شب و 6 روز ویژه نوروز

نوع تور

ورزش های آبی

ماجراجویی

ساحل

شهر و خرید

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

N/IST/111

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری

راهنمای تور

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

نرخ کودک بدون تخت 7.500.000 می باشد. نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر میباشد. جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید. پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد. در صورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابتفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول